Hantering av personuppgifter enligt den nya gällande dataskyddsförordningen GDPR fr o m 25 maj 2018.

När ni registrerar er hos Gävle Djurklinik AB lagras dina personuppgifter (namn, adress, personnummer, telefonnummer) i vårt journalsystem. När vi sedan skapar en journal på ert djur så ger ni automatiskt samtycke till att vi lagrar era personuppgifter.

 

Ändamålen för lagring av dessa uppgifter är att:

• kunna journalföra ditt/dina djurs veterinärbesök och konsultationer,
• hantera kontakt med försäkringsbolag, andra veterinärkliniker och remissinstanser angående ditt/dina djur,
• lämna uppgifter på uppdrag av statlig myndighet,
• hantera fakturering/betalning av besök samt bokföring,
• hantera e-recept

 

Då vår verksamhet omfattas av journallagen åligger det oss att lagra journaluppgifter under minst 5 år efter senast registrerade besök. Vår verksamhet omfattas även av bokföringslagen som anbefaller att uppgifter sparas under 7 år. Då många av våra sällskapsdjur ofta uppnår en allt högre ålder och då journaluppgifterna är viktiga för bland annat framtida smittspårning och forskning sparas dessa 10 år efter senast registrerade besök. Om du efter 7 år önskar att dina uppgifter avregistreras/anonymiseras är det bara att kontakta oss.

Lagrade personuppgifter hanteras enbart av Gävle Djurklinik AB (personuppgiftsansvarig), samt av personuppgiftsbiträdande för hantering av fakturering och bokföring. Gällande marknadsföring används personuppgifter enbart för information/marknadsföring från Gävle Djurklinik och lämnas ej ut till tredje part.

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:
Gävle Djurklinik AB orgnr 556790-9246
Bomhusvägen 56, 804 29 Gävle